Продужен рок за пријаве за подношење пријава по Трећем јавном позиву за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2023. години до 29. фебруара 2024. године.

Рок за пријаву по Трећем јавном позиву, у оквиру Пројекта конкурентне пољопривреде Србије, који реализује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у сарадњи са Светском банком, тече од 4. децембра 2023. године, а одлука о додатном продужењу рока донета је како би се свим заинтересованим лицима изашло у сусрет и омогућило додатно време за прикупљање неопходне документације. 

Укупна вредност средстава за Трећи позив износи 750 милиона динара, а позив је намењен првенствено агрегаторима, односно предузетницима, привредним друштвима и земљорадничким задругама које производе или врше откуп примарних пољопривредних произвођача, прерађују их и пласирају на тржиште. Подношење пријава биће могуће искључиво онлајн путем сајта Пројекта конкурентне пољопривреде Србије њњњ.сцап.рс, као и на сајту Управе за аграрна плаћања https://uap.gov.rs/

Пројекат конкурентне пољопривреде Србије, спроводи се од 2020. године са примарним циљем да оснажи микро, мале и средње пољопривредне произвођаче и предузећа и учини их конкурентнијим на тржишту. Јединствен по томе што је први на тржишту спровео модел расподеле средстава 50:40:10, са само 10 одсто личних средстава за учешће, док 50 одсто долази из фонда који је обезбедила Светска банка, а 40 одсто из кредита пословних банака. Вредности инвестиција за агрегаторе могу износити од 25.000 до чак 400.000 евра, а висина бесповратних средства може се кретати и до 200.000 евра